Widget HTML #1

SURAT KUASA AHLI WARIS

Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat yang digunakan untuk melengkapi suatu persyaratan atau kelengkapan administratif dalam mengurus keperluan tertentu, seperti: pengajuan pinjaman ke pihak bank, pengambilan barang atau juga uang yang masih atas nama orang yang sudah meninggal.
Contoh Surat Keterangan Ahli Waris

Berikut ini adalah Contoh Surat Keterangan Ahli Waris


SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
Nomor :…………………………………

            Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama               : Abdul Mutalleb
Jabatan                        : Geuchik Gampong Cot Kruet.
Geuchik Gampong Cot Kruet Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen dengan ini menerangkan  :
        Nama                           : Fitriani
        Tempat/Tgl. Lahir       : Kubu Raya, 01/07/1983
        Jenis Kelamin              : Perempuan
        Pekerjaan                     : Mengurus Rumah Tangga
        Agama                         : islam
Alamat                         : Dsn. Paya Puncong Desa Cot Kruet Kec. Makmur_Bireuen

                        yang tersebut diatas adalah benar-benar warga penduduk Desa Cot Kruet Kec. Makmur Kab. Bireuen dan iannya Adalah Ahli Waris Istri Dari Alm. Mahmudi yang meninggal Dunia Hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 Pukul 04 Wib di kediamannya dan dikebumikan pada hari kamis juga di desa Cot Kruet Kec. Makmur.

                        Demikian surat keterangan ahli waris ini agar dapat dipergunakan sebagaimana      mestinya.

Cot Kruet, 08 Januari 2019
Ahli Waris.Fitriani
 
Mengetahui : 
Camat Makmur


( Ibrahim, S.Sos )
Pembina
NIP.  19651231 198603 1059
 
 Cot Kruet, 08 Januari 2018
Geuchik Gampong( Abdul Mutalleb )Untuk lebih jelasnya, perhatikan form Surat Keterangan Ahli Waris dibawah ini:

surat keterangan ahli waris
Surat Keterangan Ahli Waris

           Semoga bermanfaat! Terimakasih,,