Contoh format surat lamaran Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Kemendesa 2022 pdf

 Contoh format surat lamaran Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Kemendesa 2022 pdf

Dibawah ini adalah contoh format penulisan surat lamaran Pendamping Lokal Desa (PLD) desa 2022  yang ditujukan kepada Kemendesa dalam bentuk pdf.

contoh surat lamaran pendamping desa 2022, format surat lamaran pendamping desa 2022,contoh surat lamaran pendamping lokal desa 2022,contoh surat lamaran pendamping desa 2022 pdf, surat lamaran pld kemendesa 2022

 

 

                       Lombok, 29 September 2022

 

Nomor Lampiran Perihal

 

: Istimewa

: 1 (Satu) Eks

: Lamaran Pekerjaan

 

                       Kepada Yth,

                      Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

                      Di-

Jakarta

 Assalamu’alaikum Wr.Wb.

 

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                                    : Rahmat, S.Pd

NIK                                      : 11111718415001

Tempat,Tgl. Lahir/ Umur  : Jakarta, 10 Juli 1990/ 33

Kebangsaan                         : Indonesia

Posisi yang Dilamar           : PLD

Pendidikan terakhir                         : S-1

Jurusan                                : Pendidikan Bahasa Inggris

Alamat                                : Dusun Dukuh Desa Penglipuran    

                                         Kecamatan Penari Kabupaten  Lombok

Kode Pos                              : 24000

No. Hp                                 : 0852-0202-2222

E-mail                                  : rahmat@gmail.com

 

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Pemohon,

RAHMAT , S.Pd


Download surat lamaran pendamping desa 2022

untuk mengunduh contoh surat lamaran pendamping lokal desa 2022 silahkan klik link berikut: